Bộ chọn hàng theo lớp

Kho và cơ sở phân phối đồ uống có thể hưởng lợi ích từ tốc độ và tính linh hoạt mà thiết bị “bộ chọn hàng theo lớp” cung cấp. Khi xây dựng các pallet tải hỗn hợp, bộ chọn hàng theo lớp Cascade sẽ xử lý từng các lớp đơn hoặc nhiều lớp của cả sản phẩm đóng hộp và đóng chai, thay thế lực lượng nhân công làm thủ công bằng thiết bị này, giúp tiết kiệm chi phí. Một người điều khiển xe nâng có thể vận chuyển với tốc tộ trung bình 1250 thùng hàng trên một giờ so với 250 thùng hàng/giờ vận chuyển bằng tay.

Bộ chọn hàng theo lớp hợp lý hóa quy trình chọn và tăng tốc độ sản xuất với pallet mà không cần thêm nhân công. Bằng cách giảm số người cần thiết để thực hiện công việc và giảm nhân công có liên quan đến công việc này, bộ chọn hàng theo lớp là một giải pháp hợp lý về hiệu quả chi phí để xử lý một hoặc nhiều lớp của các loại sản phẩm. Và bởi vì kẹp hàng từ cả bốn phía nên tải hàng an toàn hơn khi sử dụng càng kẹp theo tiêu chuẩn và giúp giảm thiểu tổn thất.

Tài liệu:

  • M1800 - Cascade Layer Picker General Brochure Tải về
  • M1801 - Cascade Layer Picker C Series Tải về
  • M1802 - Cascade Layer Picker Magnetic Tải về
© 2024 Bản quyền thuộc về Sunstream Industries Pte Ltd