CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG, MÔI TRƯỜNG, SỨC KHỎE, AN TOÀN & AN NINH

Sunstream Industries Pte Ltd cố gắng đáp ứng hoặc vượt quá nhu cầu của khách hàng thông qua việc cung cấp các giải pháp xử lý vật liệu chất lượng, đóng gói, tự động hóa và các dịch vụ tuyệt vời. Khi làm như vậy, chúng tôi cũng cố gắng trở thành một công ty có trách nhiệm xã hội để ngăn ngừa ô nhiễm môi trường và cung cấp một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh.

Chúng tôi mong muốn đạt được những điều trên thông qua:

Phấn đấu để đảm bảo những yêu cầu của khách hàng được hiểu rõ và đáp ứng thông qua:

  • Dịch vụ xuất sắc
  • Giao hàng đúng hẹn
  • Giá cả cạnh tranh

Thực hiện các mục tiêu đạt hiệu quả chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe để liên tục cải thiện hiệu suất của chúng tôi với sự tham vấn và tham gia tích cực của các công nhân và các bên quan tâm.

Lập kế hoạch và thực hiện các biện pháp hiệu quả để quản lý chất thải, ngăn ngừa tai nạn liên quan đến công việc và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong các hoạt động vận hành của chúng tôi; và

Đảm bảo sự tuân thủ pháp luật hiện hành, các quy định theo luật định và các yêu cầu khác trong khi thận trọng chống lại các mối đe dọa an ninh.

 

 

Đối tác tiêu biểu

© 2024 Bản quyền thuộc về Sunstream Industries Pte Ltd