Giải pháp chóng trượt

CGP lớp phủ đổi mới, công ty hàng đầu thế giới về sơn chống trượt gốc nước, phát triển các giải pháp sáng tạo cho các vấn đề trượt của bạn trên tất cả các hỗ trợ linh hoạt.

STABUMAX®

STABUMAX®

Thảm chống trượt STABUMAX® được đặt trên sàn xe tải, dưới các vật chống đỡ tải trọng ngang tại thời điểm chất tải.

STABULON®

STABULON®

Các giải pháp đóng gói sáng tạo để bảo vệ sản phẩm của bạn: tấm chống trượt STABULON®.

© 2023 Bản quyền thuộc về Sunstream Industries Pte Ltd