Tấm phân lớp

Tấm phân lớp
chi tiết
Tấm phân lớp
Image

Tier Sheets đã được công nhận và sử dụng bởi nhiều nhà sản xuất container thực phẩm và đồ uống hàng đầu. Tier Sheets là giải pháp bền nhất, đáng tin cậy và tiết kiệm chi phí để xếp và vận chuyển sản phẩm bán hoàn thiện hoặc sản phẩm hoàn thiện một cách an toàn.

© 2024 Bản quyền thuộc về Sunstream Industries Pte Ltd