Máy quấn màng tự động

Máy quần màng tự động Lantech giúp bạn vận chuyển hàng hóa an toàn và tiết kiệm. Chúng tôi có nhiều loại quấn màng tự động cho bạn ngay cả đối với các loại hàng dễ vỡ  ...

Với dây chuyên hoàn chỉnh của hệ thống quấn màng tự động Lantech của chúng tôi:

Hệ thống bàn xoay

Cuộn nhỏ đến vừa.

Dao động

Cuộn vừa đến lớn.

Vành đai

Cuộn cực lớn.

Lan-ringer

Cuộn ngang.
 

Tài liệu:

© 2021 Bản quyền thuộc về Sunstream Industries Pte Ltd