Lớp đệm lót

Lớp đệm lót
Lớp đệm lót

Lớp đệm ổn định sản phẩm và phân tán trọng lượng đồng đều để đảm bảo chúng không bị hư hại trong quá trình vận chuyển. 100% có thể tái chế và được làm từ một nguồn tài nguyên có thể tái tạo, lớp đệm rất thân thiện với môi trường.

© 2024 Bản quyền thuộc về Sunstream Industries Pte Ltd