Giấy đệm

Hệ thống đóng gói bằng giấy Ranpak cung cấp các giải pháp thân thiện với môi trường và tiết kiệm được chi phí. Các hệ thống này đảm bảo rằng hoạt động đóng gói của bạn sẽ diễn ra trơn tru và các sản phầm sẽ được vân chuyển đến nơi an toàn mà không bị hư hại. Việc đóng gói sử dụng đệm giấy của Ranpak cung cấp một giải pháp bền vững cho tất cả nhu cầu đóng gói của bạn bằng cách sử dụng tất cả các vật liệu bền vững tự nhiên có thể tái chế 100%, có thể tái tạo và phân hủy sinh học.

Đệm giấy được sử dụng để bảo vệ các mặt hàng dễ vỡ trong quá trình vận chuyển. Điều này dẫn đên sự cần thiết đệm giấy. Sự va chạm và chấn động được hạn chế bởi thiết kế của đệm giấy, do đó làm giảm đáng kể thiệt hại của sản phẩm.

Bơm chân không được sử dụng bằng cách bơm đầy vào khoảng trống trong hộp vận chuyển để bảo vệ sản phẩm khỏi bị hư hại. Điều này ngăn chặn các mặt hàng bên trong bị hư hại trong quá trình vận chuyển.

Giải pháp đóng gói bao bì cung cấp cho sản phẩm sự bảo vệ chống lại mài mòn trên bề mặt và xử lý những thiệt hại nhỏ. Giấy bọc cũng ngăn ngừa thiệt hại do tác động khi nhiều kiện hàng được đóng gói gần với nhau.

Công nghệ Tự động hóa Ranpak là một tập hợp của Công nghệ Tự động hóa để cải thiện và hợp lý hóa các hoạt động đóng gói. Cải thiện năng suất và giảm thời gian chết khi cung cấp bảo vệ sản phảm cao cấp với giải pháp tự động hóa Ranpak.
 

Tài liệu:

© 2021 Bản quyền thuộc về Sunstream Industries Pte Ltd