Cuộn giấy gợn sóng

Cuộn giấy gợn sóng
Cuộn giấy gợn sóng

Giấy gợn sóng trong cuộn cung cấp cách dễ nhất để đóng gói và bảo vệ các mặt hàng bất thường có kích thước và hình thức khác nhau. Nó có chất lượng hấp thụ sốc cao và có thể dễ dàng cắt thủ công theo kích thước và quấn quanh một sản phẩm.

© 2024 Bản quyền thuộc về Sunstream Industries Pte Ltd