Càng nâng ống lòng giảm sóc

Càng nâng ống lòng giảm sóc
Càng nâng ống lòng giảm sóc

Giải pháp xử lý Meijer đã đưa ra một loạt các càng nâng ống lồng như càng nâng thủy lực có thể mở rộng, càng nâng có thể mở rộng thủ công, mở rộng chiều cao cột dọc, cần cẩu jib càng nâng ống lồng và nhiều thiết bị khác nữa. Mỗi thiết bị cung cấp các đặc điểm riêng được thiết kế để cung cấp các giải pháp cụ thể khi ứng dụng vào thực tế và tiết kiệm chi phí.

Tài liệu:

  • M4501 - Meijer Manual Telescopic Forks DOWNLOAD Tải về
  • M4502 - Meijer Telescopic Forks Tải về
© 2024 Bản quyền thuộc về Sunstream Industries Pte Ltd