Càng nâng ống lăn

ROLLERFORKS® là bộ công tác của xe nâng chuyên dụng, nó có thể được sử dụng trên container/xe tải để tải và dỡ và được gắn trên tất cả các xe nâng hiện có, lý tưởng khi xe nghiêng. ROLLERFORKS® được cấp bằng sáng chế là một trong những thiết bị có giải pháp xử lý phổ biến nhất cho hàng hóa xếp chồng lên nhau vì tốc độ xử lý chung của nó.

Tài liệu:

© 2024 Bản quyền thuộc về Sunstream Industries Pte Ltd