Bộ xoay chuyển vòng

Bộ xoay chuyển vòng Toppy là máy nâng cuộn tự hành, thích hợp để xử lý cho các cuộn khác nhau về kích thước và vật liệu.

Tài liệu:

© 2024 Bản quyền thuộc về Sunstream Industries Pte Ltd