Bộ dịch giá nâng

Dịch chuyển hàng hóa từ bên này sang bên kia giúp giảm thời gian xử lý và tăng tính linh hoạt. Các mô hình có sẵn để phù hợp với gần như tất cả các loại giá đỡ càng của xe nâng. Vận chuyển lắp ráp hoàn chỉnh để lắp đặt ngay mà không cần hàn.

Tài liệu:

© 2024 Bản quyền thuộc về Sunstream Industries Pte Ltd