Bộ dịch chuyển có mở rộng chiều cao

Phần mở rộng theo chiều cao được thiết kế để tăng chiều cao nâng của xe nâng hiện có. Bằng cách thêm phần mở rộng theo chiều cao vào xe nâng, (MHE), bạn có thể tăng tối đa chiều cao của giá đỡ mà không cần thay đổi hoặc mua xe nâng mới, điều này giúp tiết kiệm tiền. Tương tự, phần mở rộng theo chiều cao có thể được sử dụng để cải thiện độ hở ở dưới trong khi vẫn đang duy trì chiều cao nâng lớn nhất có thể.

Tài liệu:

  • M4701 - Meijer Single Height Shift Tải về
  • M4702 - Meijer Mast Height Extension DOWNLOAD BROCHURE Tải về
© 2024 Bản quyền thuộc về Sunstream Industries Pte Ltd