Xe càng nâng đẩy

ROLLERFORKS® là các phụ kiện xe nâng chuyên dùng có thể được sử dụng để tải và dở container/xe tải và có thể được gắn trên tất cả các xe nâng hiện có, lý tưởng với một độ nghiêng. Bằng sáng chế ROLLERFORKS® là một trong những giải pháp xử lý phổ biến nhất cho những kiện hàng đơn lẻ xếp chồng lên nhau dựa vào tốc độ xử lý tổng thể của nó.

Tài liệu:

© 2023 Bản quyền thuộc về Sunstream Industries Pte Ltd