InvertaPush™

InvertaPush™
chi tiết
chi tiết
InvertaPush™
Image
Image

Giữ lại những tấm pallet tự làm, và giảm tổng số hàng tồn kho của bạn. Có thể sử dụng công nghệ INVERTAPUSH™ của Cascade trong gần như mọi hoạt động vận chuyển đơn vị túi hoặc thùng giấy, chẳng hạn như phân bón, ngũ cốc, xi măng, thư, đường, đồ hộp, hàng hóa đóng hoopk, thủy tinh và nhựa.

Tài liệu:

© 2023 Bản quyền thuộc về Sunstream Industries Pte Ltd